Venerdì, 18 Dicembre 2015 07:05

Jaunākie JTEFS un DCSE sējumi: izvērtējot zinātniskos pētījumus un starptautisko sadarbību izglītības jomā DU

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

2015. gads ir bijis īpaši intensīvs un ražīgs DU izglītības jomas pētniekiem. Cita starpā ir organizētas divas nozīmīgas starptautiskās konferences un izdoti divi „Journal of Teacher Education for Sustainability (JTEFS)” sējumi

un ikgadējais žurnāla „Discourse and Communication for Sustainable Education (DCSE)” sējums. Jebkuras zinātnes nozares attīstību un briedumu atspoguļo šajā jomā publicētā starptautiskā periodika, kas nosaka kritērijus pētniecības akadēmiskai kvalitātei un padara zinātnieku pētījumus lokāli un starptautiski atpazīstamus. Abu sējumu publicēšanu pirmo reizi finansiāli atbalstīja ERAF projekts „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās Daugavpils Universitātē” (2015/0010/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/002). Žurnālu jaunākajos sējumos pārsvarā publicēti raksti, kuru autori 2015. gada maijā piedalījās 13. starptautiskajā JTEFS/BBCC konferencē „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība”.
JTEFS jaunākais sējums vainago Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcija izglītības pētījumos (BBCC) pastāvēšanas pirmo dekādi un iezīmē ANO Izglītības ilgtspējīgai attīstībai dekādes noslēgumu. Sējums ietver sešus rakstus, kuru autori pārstāv Latviju, Igauniju un Nīderlandi. Raksti ietver daudzveidīgu pētījumu metodoloģiju un tematiskās jomas, gan teorētiskus, gan empīriskus pētījumus, kas balstās uz izglītības darbības pētījumu, kvantitatīvām un kvalitatīvām aptaujām un bibliometrisko analīzi. Sējuma centrālajā rakstā A. Pipere, M. Veisone un I. Salīte analizē BBCC dalībnieku un citu zinātnieku pēdējos desmit gados JTEFS publicētos rakstus un atspoguļo žurnāla starptautiska mēroga ieguldījumu pētniecības jomas skolotāju izglītībā ilgtspējīgai attīstībai izaugsmē. Gan visas dekādes gaitā un it īpaši tās sākumā DU pētnieki ilgtspējīgas izglītības jomā gan kvantitatīvo rādītāju ziņā, gan konceptuāli ir bijuši BBCC pētnieciskās attīstības avangards.

DCSE jaunākais sējums ietver desmit rakstus, kuru autori pārstāv Latviju, Igauniju, Poliju un Vāciju. Raksti ietver gan teorētiskus, gan empīriskus pētījumus, kas balstās uz kvantitatīvām un kvalitatīvām aptaujām. Žurnālu bagātina Daugavpils Universitātes doktoru Ingas Gedžūnes, Gintas Gedžūnes, Jeļenas Badjanovas un Jevģeniuša Švitalas, kā arī Rīgas Tehniskās Universitātes docētāju raksti. Sējuma centrā ir Vācijas UNESCO/UNITWIN Katedras pētnieka Daniela Fišera un līdzautoru, kā arī Daugavpils Universitātes UNESCO/UNITWIN Katedras vadītājas Ilgas Salītes raksti. DCSE jaunākajā sējumā ir iespēja iepazīt unikālu pieredzi, kas gūta īstenojot līdzdalības darbības pētījumu, kurā izveidojās DU Ilgtspējīgas izglītības institūts un BBCC. Tīklojuma attīstība laika ziņā sakrīt ar ANO Dekādi, kad BBCC attīstījās kā līdzdalībai atvērts process un arī kā atvērta adaptīvi evolucionējoša, dinamiska sistēma, kurā notikušas acīmredzamas izmaiņas gan tīklojuma struktūras attīstībā, gan arī tā dalībnieku pieredzēs un uzskatos par izglītības pētījumiem izglītībā ilgtspējīgai attīstībai.

Gan jaunākie, gan arī iepriekšējie JTEFS un DSCE sējumi jebkuram interesentam ir brīvi pieejami http://www.degruyter.com/view/j/jtes.2015.17.issue-2/issue-files/jtes.2015.17.issue-2.xml un http://www.degruyter.com/view/j/dcse.2015.6.issue-1/issue-files/dcse.2015.6.issue-1.xml

Decembrī DU notikušajā UNESCO konferencē „Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai” tikko iznākušie JTEFS un DCSE jaunākie sējumi tika prezentēti plašākai Latvijas un ārzemju pedagogu un pētnieku auditorijai.  


 
 
Papildus informācija:

Žurnāla JTEFS viesredaktore
DU UNESCO katedras un BBCC virtuālā
Ilgtspējīgas izglītības institūta līdzdirektore
zinātnisko publikāciju jomā
Prof. A. Pipere

Žurnāla DCSE viesredaktore
DU UNESCO katedras un BBCC virtuālā
Ilgtspējīgas izglītības institūta līdzdirektore
Asoc. prof. Dzintra Iliško

HSZI IIC, DU
DCSE viesredaktore
UNESCO/UNITWIN katedras vadītāja
DCSE redaktore
Ilga Salīte

 

Letto 731 volte
Devi effettuare il login per inviare commenti

Powered by

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.

  Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.